درباره ما

آشنایی با شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود (نیروگاه بادی بینالود)

درباره شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود

شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود به عنوان یک شرکت سهامی عام به شماره ثبت 38749 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان مشهد به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت شرکت در راستای اهداف اساسنامه مصوب کیلومتر 55 جاده مشهد – نیشابور می باشد.

پس از طی بازه مراحل مطالعاتی و نصب 5 دستگاه توربین تحقیقاتی در سال 1383 متولیان احداث نیروگاه با اتکاء به عملکرد تجهیزات فوق و همچنین پتانسیل جغرافیایی باد منطقه بینالود اقدامات نصب سایر توربین های 660 کیلوواتی تا سقف 43 دستگاه را از سال 1384 آغاز و پس از احداث و ایجاد کلیه زیرساخت های لازم جهت تزریق برق تولیدی ، مجموع توربین ها عملا با قرارداد فروش برق و مجوز اتصال به شبکه از تاریخ 1387/07/01 وارد مدار تولید گردیده و عملیات تجاری شرکت در راستای تولید برق پاک و فروش آن به اشخاص حقوقی زیر مجموعه وزارت نیرو آغاز گردید است