هیئت مدیره

آشنایی با هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود (نیروگاه بادی بینالود)

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس امیر طالبی طرقبه

پیشینه کاری
 • رئیس کمیته ترویج و آموزش انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران از خرداد 1401-تاکنون
 • نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود از اسفند 1400-تاکنون
 • رئیس کمیته رفع موانع انرژی و آب خانه هم افزایی انرژی و آب استان خراسان از 1400-تاکنون
 • عضو هیات مدیره خانه هم افزایی انرژی و آب استان خراسان از 1400-تاکنون
 • مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق مشهد از اردیبهشت 99-اسفند 1400
 • مدیر اجرایی کمیته غیر عملیاتی نیروگاه نیروگاه مشهد 98-97
 • مسئول بهره برداری واحدهای بخار نیروگاه مشهد 97-91
 • بهره بردار بویلر واحدهای بخار نیروگاه مشهد 91-85
اطلاعات تماسسوابق تحصیلی و آموزشی
 • فوق ديپلم مکانیک - جوشکاری دانشگاه آزاد نیشابور
 • کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست در صنایع دانشگاه علمی کاربردی
 • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه غیرانتفاعی تابران
مشخصات

امیر طالبی طرقبه

متولد 1363

رئیس هیئت مدیره

مهندس حامد درویشیان بیاضی

مهندس حامد درویشیان بیاضی
پیشینه کاری
 • مدیر بخش انرژی های تجدیدپذیرشرکت نیک اندیشان انرژی مهام شرق (عضو گروه مهام شرق) از آبان ۱۳۹۵
 • مشاور در زمینه انرژی های خورشیدی و بادی آستان قدس رضوی ، خرداد 1397 - اسفند 1398
 • طراح نیروگاه های خورشیدی شرکت off grid Europe آلمان ، آبان 1399 - اردیبهشت 1400
 • طراح و مشاور نیروگاه های تجدیدپذیر و پروژه های برقی شرکت IEMS کانادا از فروردین ۱400
 • کارشناس انرژی های بادی و خورشیدی پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد دی 1392 – شهریور 1395
 • مدیر بازرگانی خارجی شرکت نیک اندیشان انرژی مهام شرق دی 1398 – دی 1399
 • مدیر واحد پهپادی شرکت نیک اندیشان انرژی مهام شرق شهریور 1399 – مهر 1400
اطلاعات تماسسوابق تحصیلی و آموزشی

مهندسی برق (گرایش قدرت) از دانشگاه فردوسی مشهد

مشخصات

حامد درویشیان بیاضی

متولد 1368

عضو هیئت مدیره

مهندس احسان احمدی

مهندس احسان احمدی
پیشینه کاری
 • کارشناس تعمیرات برق و بهره برداری نیروگاه بادی بینالود 1392 الی 1397
 • مسئول حفاظت فیزیکی و بازرسی نیروگاه 1392 تا کنون
 • مدیر امور بهره برداری و برق و کنترل نیروگاه بادی بینالود  1396 تاکنون
 • عضو عیات مدیره نیروگاه 1401 تاکنون
اطلاعات تماسسوابق تحصیلی و آموزشی
 • کارشناس برق – الکترونیک
 • دوره آشنایی و بهره برداری ترانسفورماتور قدرت شرکت ایران ترانسفو
 • دوره آنالیز ارتعاشات موسسه آب و برق خراسان
 • دوره آشنایی با روغن ترانسفورماتورهای قدرت
مشخصات

احسان احمدی

متولد 1366