سیزدهمین نمایشگاه انرژی های تجدید پذیر و بهره وری برق

حضور شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود در سیزدهمین نمایشگاه انرژی های تجدید پذیر و بهره وری برق

#رویداد   سیزدهمین نمایشگاه انرژی های تجدید پذیر و بهره وری برق   حمایت و حضور نیروگاه بادی بینالود در غرفه انرژی های تجدید پذیر ایران ... مشاهده خبر