چهارمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی)

جشنواره ملی حاتم

کسب تندیس و لوح افتخار از چهارمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) توسط جناب آقای مهندس امیر طالبی طرقبه

به گزارش روابط عمومی نیروگاه بینالود: متن پیام تبریک مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود در پی دریافت لوح تقدیر و تندیس افتخا ... مشاهده خبر