انجام سرویس های سالیانه توسط پرسنل نیروگاه

هر ساله چندین سرویس میان دوره، 6 ماهه و سالانه توسط پرسنل نیروگاه بدون استفاده از پیمانکاران بیرونی اجرا می گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.